Om oss

MN Elkonsult AB innehar ansvarsförsäkring för teknisk konsultverksamhet och elinstallationer.
Registrerad för F-skatt. Momsregistreringsnummer: SE559196025601
Organisationsnummer: 559196-0256. Styrelsens säte: Stockholm

Branscherfarenheter

Infrastruktur (pendeltåg 4 år, tunnelbana 2 år, bussdepå 1 år), kraftvärmeverk (4 år), kärnkraft (7 år), eldistribution (2 år), VA (9 år), fastigheter (2 år), industri (3 år), läkemedel (2 år) m.m.

Teknikområden

Solceller, laddboxar, individuell elmätning, elkvalitet, omkopplingsautomatik, reservkraft m.m.

Kompetens från genomgångna utbildningsprogram och kurser

Elektroingenjörsexamen – Elektronik, Digitalteknik, Styr- och reglerteknik, Datateknik, Telekommunikation, Elenergiteknik

Elkraftteknikprogram – Elkraftsystem, Elkraftsystem fortsättningskurs, Elektriska drivsystem

Elkonstruktion – Reservkraft-projektering, Högspänningsinstallationer och jordningssystem, Solceller-projektering, besiktning och ekonomi, Elinstallationsreglerna, Reläskydd, Åskskydd, Byggström och tillfälliga elanläggningar, Febdok kabelberäkning, El-Vis kabelberäkning

Projekt och entreprenader – Partnering, Entreprenadbesiktning, Maxikod elkalkylering, MER Anläggning 17, ABK09, Projekteringsledning, BAS-P och BAS-U, Entreprenadjuridik, Termografering, Eltermografering, Grundläggande projektledning, Kommunikation och ledarskap i projekt, Projektledning Allmän inriktning

Elsäkerhet – ESA Industri och Installation, Elsäkerhetsansvar, ESA-14, ESA05 Industri och Skötselföreskrifterna, Skötsel av elanläggningar, D-HLR

Person-, Maskin-, Funktions- och Processäkerhet – SIL/ATEX, SIL i praktiken, Säkerhetskritisk instrumentering, Riskanalys och tolerabel risk

Elkvalitet – Praktisk elkvalitet, Praktisk mätanalys

Kärnkraft – Skydd och Säkerhet, Strålskydd, Fördjupad strålskydd/arbetsledarutbildning, Rent System, Säkerhetscoaching, Ett antal teknik-, kärnkraftsreaktor-, säkerhets- och kvalitetsrelaterade utbildningar

Styr- och regler – Siemens Simatic TIA Portal programmering för PLC (Simatic S7), Siemens Simatic PCS7 version 6.0, ABB AC450/ABB Master, Siemens Synko, Regin Corrigo

CAD och dokumentation – elMaster enterprise, Master explorer, elMaster design, AutoCAD/LT Grundkurs, AutoCAD/LT Fortsättningskurs, Kretsschemaritning

Organisation och ledarskap – Organisation och ledarskap, inriktning Management, Ledarskapets psykologi, Pedagogiskt ledarskap

Certifikat/behörigheter

Elinstallatör med A- (fullständig) auktorisation (f.d. Allmän elbehörighet, för allt elinstallationsarbete för alla systemspänningar), ESA 14, ESA Industri och Installation, SSG-entré, Spår- och tunnelbehörighet Kat 19

Övriga kompetenser och samarbeten med externa leverantörer/konsulter

Instrumentation, Styr- och reglerteknik/Automation, Datateknik, Explosiv atmosfär (Ex), Person-, Maskin- och Processäkerhet (t.ex. SIL)