Tjänster

Vi erbjuder följande tjänster inom både låg- och högspänning:

Konstruktion och projektering inom el och styr- och reglerteknik – anläggningskonstruktion, systemkonstruktion, detaljkonstruktion, kabel- och skyddsberäkning, framtagning och granskning av förfrågningsunderlag, tekniska specifikationer, ställverksrum, ställverk, transformatorer, likriktare, växelriktare, frekvensomformare, elcentraler, UPS-aggregat, batterier, reservkraftaggregat, generatorer, kanalisation/kabelförläggning, belysning, jordning, potentialutjämning, åskskydd, el- och styrskåp, motorer, styrbeskrivning, kommunikation, dokumentation, installationsritningar, relationshandling

Övriga konsulttjänster – Felsökning, reparation, inventering, utredning, granskning, riskanalys, elansvar, Elanläggningsansvarig, Eldriftledare, Kopplingsledare, granskning och framtagande av egenkontrollprogram för elföretag, Elinstallatör för regelefterlevnad, Elsäkerhetsledare, Tekniskt montagestöd, utförande av egenkontroller, montagekontroller och installationskontroll för elkraft, ställverk, transformatorer m.m., provning, Provningsledare, programmering/inställning av reläskydd, reläskyddsprovning, mätning, loggning, driftsättning, Driftsättningsledare, dokumentation, caddning, framtagning, revidering och granskning av konstruktionsprocess och konstruktionsförutsättningar, programmering, provning och driftsättning av styr- och reglerutrustning såsom DCS- och PLC-system, drifthjälp, utbildning, mätning av elektromagnetiska fält, besiktning

Kalkylering – installationer och entreprenader (material och arbete) inom el, tele, brandlarm, inbrottslarm, passersystem, styrning

Installation – el, tele, styr- och regler. Från felsökningar och små installationer i lägenheter, villor och sommarstugor till stora entreprenader, elkraft och högspänning. Installationer sker främst genom ”dotterbolaget” MN Elkonsult-Installation som är registrerat installationsföretag hos Elsäkerhetsverket.

Besiktning – Entreprenadbesiktning allmänt med specialområden el och styr, termografering. Medlem i SBR, Svenska Byggingenjörers Riksförbund

Projekt – Tekniskt och administrativt projektstöd, Projekteringsledning och Projektledning